Woord van de centrumleider

Beste vrienden,


We zijn alweer de maand juni, laatste maand van het schooljaar, begin van de zomer (laten we hopen dat er eindelijk een beetje zonneschijn is, we hebben dit jaar ons zonneterras nog niet open kunnen zetten). We blikken met grote tevredenheid terug op de eerste maanden van 2024. Jammer genoeg verlieten enkele vaste bezoekers ons. We denken met dankbaarheid en veel liefde aan hen terug. Dat is De Kaai, samen zorg dragen voor mekaar en mekaar helpen en versterken waar het kan. Nooit zag De Kaai meer bezoekers als nu. We flirten met de grens van 90 maaltijden per dag, zodat we soms zelfs op onze limieten botsen en de zaal volledig volzet is. Vooraf inschrijven is dus de boodschap. Bedankt iedereen.


Op zondag 23 juni, 2 dagen na het begin van de zomer is het terug de dag van mantelzorg, het informele helpen van mekaar. Veel mensen zijn officieel mantelzorger maar, ook in De Kaai, gebeurt het vele helpen onzichtbaar. Aan dat warme Anderlecht werken we graag elke dag mee. Stel jezelf niet enkel de vraag wat een ander voor jou kan doen, maar ook wat jij voor een ander kan doen.


Steeds welkom in De Kaai! En voor 9 juni, duid het juiste bolletje aan voor een warmer Brussel.

Hartelijke groeten,
Jo 

Chers amis,


Nous sommes déjà en juin, le dernier mois de l'année scolaire, le début de l'été (espérons qu'il y aura enfin un peu de soleil, nous n'avons pas encore pu ouvrir notre terrasse cette année). Nous regardons avec une grande satisfaction les premiers mois de 2024. Malheureusement, quelques visiteurs réguliers nous ont quittés. Nous pensons à eux avec gratitude et beaucoup d'amour. C'est cela, De Kaai, prendre soin les uns des autres et s'entraider et se renforcer là où c'est possible. De Kaai n'a jamais vu autant de visiteurs qu'aujourd'hui. Nous flirtions avec la limite de 90 repas par jour, ce qui fait que nous atteignons parfois nos limites et que la salle est entièrement remplie. Il est donc nécessaire de s'inscrire à l'avance. Merci à tous.


Le dimanche 23 juin, deux jours après le début de l'été, c'est de nouveau la journée des aidants proches, l'aide informelle entre les uns et les autres. Beaucoup de gens sont officiellement des aidants proches, mais aussi à De Kaai, beaucoup d'aide se fait de manière invisible. Nous aimons travailler chaque jour pour cet Anderlecht chaleureux. Ne vous demandez pas seulement ce que les autres peuvent faire pour vous, mais aussi ce que vous pouvez faire pour les autres.


Vous êtes toujours les bienvenus à De Kaai ! Et pour le 9 juin, cochez la bonne case pour un Bruxelles plus chaleureux.


Cordialement,


Jo