Woord van de centrumleider

Beste vrienden, 


1 november. Allerheiligen. Een moment in het jaar dat we stilstaan bij iedereen die ons hebben verlaten in het voorbije jaar. Ook bij De Kaai moesten we van enkele van onze (trouwe) bezoekers afscheid nemen. De koude, donkere maanden komen er aan. In die maanden willen we in het bijzonder met De Kaai een lichtpunt zijn in het leven van ouderen en andere mensen met een zorgbehoefte in onze buurt. Hebben jullie in die periode ook extra oog voor mensen die eenzaam of alleen zijn in jullie omgeving? Samen slaan we ons erdoor.  


Het doet me denken aan de moeilijke periode die we twee jaar geleden ingingen. Ons restaurant ging dicht voor 7 maanden: leveringen en afhalen konden wel nog, maar toch misten we de warmte van de ontmoetingen die we dagelijks met elkaar hebben in ons buurtrestaurant. Nu zijn er middelen om ons te wapenen tegen een volgende coronagolf en kunnen we onszelf beschermen via een extra boosterprik. Heeft u hem al gekregen? Naast de prik tegen corona komt ook de tijd van de griepprik er weer aan. Ook in Brussel is het belangrijk dat we ons allen samen beschermen.  


Uit De Kaai hebben we goed nieuws. De voorbije maanden zagen we het aantal maaltijden in ons buurtrestaurant stelselmatig toenemen. Steeds meer mensen vinden de weg naar ons restaurant. De versterking die we in de keuken kregen met Valentine en Vincent is dus op het juiste moment. Ik heet hen beiden heel erg welkom en hoop dat ze bij ons een mooie tijd zullen hebben. In november beginnen we ook al aan de eindejaarsfeesten te denken. Ik heet jullie nu al heel erg welkom op ons kerstfeest op woensdag 21 december! 


Hartelijke groeten en steeds welkom in De Kaai,


Jo